Fremantle media / TV4
IDOL

Ett omfattande projekt som sträcker sig över hela året med både inspelade och livesända program.

© 2019 Schedin Design. All Rights Reserved.